Bệnh viện Quân y 110 yêu cầu báo giá trang thiết bị đầu tư từ nguồn kết dư bảo hiểm y tế
04:21:00 | 27-10-2023

Bệnh viện Quân y 110 yêu cầu báo giá trang thiết bị đầu tư từ nguồn kết dư bảo hiểm y tế

Văn bản cụ thể

Thư Viện Video
Bệnh viện Quân y 110 tăng cường, chi viện cho miền Nam