Thông báo tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căng tin tại Bệnh viện Quân y 110 năm 2024
10:09:00 | 20-06-2024

Bệnh viện Quân y 110 xin thông báo tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căng tin  năm 2024. Đề nghị các đơn vị có như cầu và đủ năng lực thực hiện nộp hồ sơ tại bệnh viện

Công văn chi tiết