Khoa Truyền nhiễm - Da liễu
Khoa Truyền nhiễm – Da liễu, Bệnh viện Quân y 110, thành lập tháng 10 năm 1965. Từ ngày Đội điều trị 10 được trên quyết định thành Viện Quân y 110....
12-05-2020