Thư mời báo giá vật tư và hóa chất của Bệnh viện Quân y 110 năm 2023
09:32:00 | 13-12-2022

Bệnh viện Quân y 110 xin kính gửi các công ty thư mời báo giá vật tư và hóa chất năm 2023

Phụ lục báo giá

 

Thư Viện Video
Bệnh viện Quân y 110 tăng cường, chi viện cho miền Nam