Khoa Ung bướu
Khoa Ung bướu, Bệnh viện Quân y 110, thành lập ngày 22 tháng 11 năm 2018. Là đơn vị mới được thành lập, còn nhiều non trẻ tuy nhiên khoa đã luôn có...
07-05-2020