Ban Chính trị
Đội ngũ cán bộ chính trị có có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, luôn đoàn kết gắn bó,...
13-05-2020
Thư Viện Video
Bệnh viện Quân y 110 tăng cường, chi viện cho miền Nam