Đội ngũ Lãnh đạo
08:30:00 | 14-05-2020

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Đại Tá. PGS,TS. TTƯT. Diêm Đăng Thanh

Giám đốc Bệnh viện

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn

Chính ủy Bệnh viện

Đại Tá, BSCKII. Ngô Hữu Long

Phó Giám đốc Chuyên môn

Thượng tá, BSCKII. Đỗ Thiện Quảng

Phó Giám đốc Y vụ

Đại tá, TS. Đỗ Danh Thắng

Phó Giám đốc-Phụ trách Cơ sở 2