Khoa Khám bệnh
Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Quân y 110, thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1955. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, đã trở thành nơi khám chữa...
13-05-2020