Khoa Tiêu hóa, Bệnh máu
Khoa Nội 3, Bệnh viện Quân y 110, thành lập tháng 11 năm 1956. Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, được Quân khu và Cục Hậu trao tặng nhiều...
29-05-2020
Thư Viện Video
Bệnh viện Quân y 110 tăng cường, chi viện cho miền Nam