Khoa Trang bị
Khoa trang bị, Bệnh viện Quân y 110 trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện Quân y 110.
12-05-2020