Khoa Chấn thương chỉnh hình
Khoa chấn thương chỉnh hình được thành lập ngày tháng 15 tháng 10 năm 1955 sau đó tách ra từ khoa ngoại chung.
13-05-2020