Giới thiệu Ban Hành chính
07:27:00 | 14-05-2020

BAN HÀNH CHÍNH

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Ngày 15 tháng 10 năm 1955 đội điều trị Hoằng Lý được thành lập, đến tháng 5 năm 1956 Đội điều trị được điều về Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần với phiên hiệu Đội điều trị 10 tuy nhiên đội chưa có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh của một đơn vị quân y, nhiệm vụ chính điều trị thương binh trong hoàn cảnh thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Tháng 10 năm 1965 Tổng cục Hậu cần ra quyết định thành lập Viện Quân y 110. Thời kỳ này các giấy tờ dùng trong hành chính quân sự và giao dịch dân sự dùng con dấu riêng của Viện Quân y 110 thuộc Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần.

- Tháng 7 năm 1984 chuyển Viện Quân y 110 từ cục Quân y về Quân khu 1, hành chính quân sự và giao dich dân sự vẫn dùng con dấu riêng của Viện Quân y 110 nhưng trực thuộc Quân khu 1.

- Tháng 6 năm 1993 Bộ Quốc phòng đổi tên Viện Quân y 110 thành Bệnh viện 110 trực thuộc cục Hậu cần - Quân khu 1, đổi chức danh Viện trưởng thành Giám đốc Bệnh viện. Đồng chí Nguyễn Như Luân phụ trách Ban Hành chính đến năm 1998 Sau khi đồng chí Luân chuyển công tác đồng chí Tống Ngọc Tuấn phụ trách cơ quan sau bàn giao đồng chí Đỗ Ngọc Hiển phụ trách thời gian ngắn.

- Từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 12 năm 2011 công tác hành chính do đồng chí Nguyễn Văn Hảo là Trưởng ban.

- Tháng 12 năm 2011 đến tháng 3/2020 đồng chí Thiếu tá Tạ Đức Quảng là Trưởng ban.

- Tháng 3 năm 2020 đến nay công tác hành chính do đồng chí Đại úy Hoàng Ngọc Hùng là phụ trách cơ quan Ban Hành chính.

II. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

- Quân số 18 đ/c (SQ: 01 đ/c; QNCN: 17 đ/c).

- Trợ lý phụ trách ban: Đ/c Hoàng Ngọc Hùng – Đại úy.

- Hiện nay, Ban có 05 bộ phận:

+ Bộ phận Văn thư (01 đ/c): Đ/c Thân Thị Thúy Hằng – Thượng úy CN

+ Bộ phận Thông tin (01 đ/c): Đ/c Đàm Đức Hải – Thiếu tá CN

+ Cảnh vệ (09 đ/c, QNCN): Đ/c Đoàn Hồng Hà – Đại úy CN – Tổ trưởng.

+ Công vụ, nhà khách (03 đ/c): Đ/c Đặng Thị Phương Lan – Đại úy CN – Tổ trưởng.

+ Quản lý nhà xe, bể bơi, VS khu vực (03 đ/c): Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Thiếu tá – Tổ trưởng.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc về việc duy trì nền nếp chính quy, điều lệnh trong Bệnh viện; đảm bảo an ninh, an toàn. Thực hiện tốt công tác văn thư bảo mật, đón tiếp khách đến làm việc. Đảm bảo công tác huấn luyện quân sự và một số nhiệm vụ khác, cụ thể:

+ Duy trì điều lệnh, lễ tiết tác phong toàn Bệnh viện.

+ Thực hiện canh gác, tuần tra, bảo đảm an toàn cho Bệnh viện.

+ Bảo đảm công tác văn thư bảo mật, an toàn con dấu.

+ Điều động xe ô tô phục vụ công tác cho Bệnh viện, quản lý hệ thống trực ban, bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, duy trì Tiểu đội vệ binh luôn sẵn sàng chiến đấu.

+ Tổ chức huấn luyện điều lệnh, bắn súng, phối hợp với Tổng đài BK11 quản lý hệ thống thông tin trong Bệnh viện.

+ Đảm bảo công tác đón tiếp khách đến làm việc với Bệnh viện, phục vụ công tác của chỉ huy Bệnh viện.

+ Quản lý nhà xe máy, ô tô của cán bộ nhân viên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bệnh viện giao.

IV. THÀNH TÍCH, KHEN THƯỞNG

- Cục Hậu cần - Quân khu 1 tặng danh hiệu:

+ Đơn vị tiên tiến năm 2010, 2012, 2016, 2019.

+ Đơn vị đạt danh hiệu có môi trường văn hóa tốt năm 2010, 2016.