Công bố danh sách bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử
08:50:00 | 11-01-2022

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN ĐÃ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Ngày công bố

Tên bệnh viện

Website

01/10/2019

1. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

https://hih.vn

01/10/2019

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang

http://bvkvcd.com.vn

16/12/2019

3. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

http://sannhiquangninh.vn

9/3/2020

4. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

https://www.benhvienlongkhanh.vn

20/02/2020

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

http://benhviendakhoatinhphutho.vn

24/02/2020

6.Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - Bộ NN và PT nông thôn

http://benhviendakhoanongnghiep.vn

20/04/2020

7. Phòng khám đa khoa Anh Quất

https://benhvienanhquat.com.vn

09/07/2020

8. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh 

http://benhvienthanhphovinh.vn/

01/11/2020

9. Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi 

https://quangkhoi.org

12/11/2020

10. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

http://benhviendktinhquangninh.vn/

17/11/2020

 

 

11. Bệnh viện Bãi cháy

http://www.benhvienbaichay.vn

 

08/01/2021

12. Phòng khám đa khoa Mediplus Tân Mai

https://www.mediplus.vn

19/05/2021

13. Bệnh viện sản nhi Nghệ An

http://www.sannhinghean.vn

01/06/2021

14. Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, Hà Nội

https://www.benhvienmyduc.com

01/06/2021

15. Bệnh viện quốc tế sản nhi Hải Phòng

https://quoctesannhihaiphong.vn

06/2021

16. Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ

http://trungtamytethanhba.vn/

09/2021

17. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

http://benhviendaihocyhanoi.com/

14/10/2021

18. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh

http://benhviensannhibacninh.vn/

20/10/2021

19. Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội

https://ranghammat.org.vn/

30/10/2021

20. Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (cơ sở 1)

http://www.bvdaihoc.com.vn/

10/2021

21. Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ

https://benhvienphoitinhphutho.com.vn/

01/11/2021

22. Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

http://benhvienninhthuan.vn/

01/11/2021

23. Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

https://trungtamytethanhthuy.vn/

11/11/2021

24. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

http://sannhiphutho.com/

01/12/2021

25. Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

https://benhvientamthanphutho.com.vn/

01/12/2021

26. Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ

https://benhviendakhoathixaphutho.vn/

01/12/2021

27. Trung tâm y tế huyện Lâm Thao, Phú Thọ

http://trungtamytelamthao.vn

01/01/2022

28. Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo

https://vih.vn/

01/01/2022

29. Trung tâm Y tế Hạ Hòa - Sở Y tế Phú Thọ

https://benhvienhahoa.com/

24/01/2022

30. Bệnh viện Quân y 110 - Cục Hậu cần

https://benhvien110.vn

 


Nguồn: https://ehealth.gov.vn/Index.aspx?action=Detail&MenuChildID=391&Id=4369

DÀNH CHO BỆNH NHÂN
Quét QR Code xem kết quả khám
Quét QR Code xem kết quả khám