Thư mời báo giá vật tư y tế tiêu hao và hóa chất, sửa chữa bảo dưỡng một số trang thiết bị y tế
08:48:00 | 08-07-2022

Bệnh viện Quân y 110: Gửi thư mời báo giá vật tư y tế tiêu hao và hóa chất, sửa chữa bảo dưỡng một số trang thiết bị y tế

Tải file